đàn organ có bao nhiêu phím

Bạn có biết số phím đàn piano là bao nhiêu

Bạn có biết số phím đàn piano là bao nhiêu

Bạn có biết số phím đàn piano là bao nhiêu Bạn có biết số phím đàn piano là bao nhiêu Bạn nhìn sang bên trái & bên phải của khung màu đỏ & đếm các phím đàn (bao gồm cả phím đen) & bạn sẽ thấy rằng có 12 phím giữa mỗi nốt Đô ở trên bàn phím . Trên khuông nhạc bên trên bàn phím , đếm số dòng và khoảng không giữa 2 nốt Đô & bạn sẽ thấy có tổng cộng 8 dòng giữa 2 nốt Đô. khoảng cách nà ...[Read More]