Copy writing

Phân biệt Content Writing với Copy writing trong SEO

Sự khác biệt lớn giữa Content Writing (nội dung tự viết) và copy writing (nội dung sao chép) nằm trong mục đích của việc viết 1. Content Writing là gì? Content Writing có nghĩa là sáng tác nội dung (Nội dung tự viết) có thể sẽ bày tỏ một mục đích cụ thể, như kinh doanh, tiếp thị, buôn bán thương mại, … Thông thường, khi viết nội dung cần phải thu hút khách hàng tiềm năng và hướng họ về các sản phẩ ...[Read More]